Wat is een bloemengroet na de verstrooiing of bijzetting van de as

Bloemen die na een asverstrooiing of bijzetting mee worden geworpen noemen wij een bloemengroet. Het gaat dan vaak om losse bloemen, een boeket of losse bloemblaadjes die namens nabestaanden direct na de asverstrooiing van hun dierbare worden meegegeven. De bloemen worden dan als het ware mee verstrooid. Ze blijven drijven en markeren op natuurlijke wijze het zeegraf. Meestal gebeurt dit tijdens een asverstrooiingsvaart, maar ook is het mogelijk een bloemengroet vanuit een vliegtuig te verzorgen. Ook kan bijvoorbeeld een jaar later tijdens een herinneringsvaart de plaats nogmaals gemarkeerd worden.

Als u een bloemengroet wenst bij de asverstrooiing van uw dierbare kunt u dit vaak aangeven bij het crematorium. Anders kunt u dit in overleg met ~Aqua-Omega regelen.


Onderstaand filmpje laat zien hoe een bloemengroet gegeven wordt


Hieronder ziet u foto’s van asverstrooiing met bloemengroet