Verstrooiing per schip en vliegtuig namens de crematoria

In opdracht van een aantal crematoria wordt 23x per jaar as per schip op zee en per vliegtuig boven zee verstrooid en worden 6x per jaar asverstrooiingen te voet verricht in een bos van Staatsbosbeheer te Chaam. Het betreft hier meerdere as te samen, welke respectvol één voor één verstrooid worden. De geplande data en bijbehorende locaties treft u aan onder Agenda crematoria.

Een aantal crematoria stelt nabestaanden vooraf in kennis van de geplande verstrooiing. Indien gewenst ontvangt u na afloop bericht inzake datum, plaats en tijdstip waarop de verstrooiing heeft plaatsgevonden. Na de verstrooiing kunt u deze gegevens tevens vinden onder Berichten.

Op deze collectieve vaarten en vluchten mogenl geen nabestaanden mee.
Wel kan namens u aan de betreffende as een bloemengroet op zee worden meegegeven.
Neem hiertoe contact op met het crematorium of rechtstreeks met Aqua-Omega.

U kunt de vaar- en vliegroute tijdens de as verstrooiing live via onze website volgen. (Het gaat hier niet om beelden maar om de huidige positie) Op onze website kunt u na de asverstrooiing ook de route met foto-impressie bekijken. Klik hier voor een voorbeeld.

Bij de asverstrooiing per vliegtuig wordt altijd als laatste groet een cirkel boven de “Bouwensflat” te Zandvoort en boven de pier van Scheveningen gevlogen. U kunt het vliegtuig op deze locaties naar zee zien vliegen. De verstrooiingen vinden doorgaans ca. 10 km voor de kust plaats.

Naast de standaardlocaties is het ook mogelijk de as door het crematorium op een andere dan de standaardlocaties te laten verstrooien. Diverse mogelijkheden treft u aan onder Tarieven.

Ook als particulier kunt u via een van deze collectieve mogelijkheden een as ter verstrooiing meegeven, zie Tarieven.

Standaardlocaties:
10 km uit de kust voor Scheveningen
10 km uit kust voor Zandvoort.

Standaardlocaties:
Anonieme locatie in de Bossen van Chaam

Overige locaties naar wens in binnen of buitenland met inachtneming van de plaatselijke bepalingen.

Standaardlocaties:     
4 km uit de kust voor Scheveningen
6 km uit de kust voor IJmuide

Indien de as reeds in uw bezit is kunt u voor de verstrooiing rechtstreeks met ~Aqua-Omega contact opnemen. Indien de as nog bij het crematorium in bewaring staat kunt u beter eerst met het crematorium contact opnemen.

U kunt hierbij uw keuze aangeven voor schip of vliegtuig, welke standaard locatie, of een bepaalde voorkeurlocatie. Bij een voorkeurslocatie is een toeslag op het standaard crematoriumtarief mogelijk. Bij niet nader aangegeven keuze wordt de as op een (per crematorium wisselende) standaardlocatie verstrooid.