Asverstrooiing op de Waddenzee of de Noordzee vanuit Ameland of Holwerd

Ameland is vanaf het westen gerekend het vierde bewoonde Nederlandse Waddeneiland en behoort tot de provincie Friesland. U vaart met een historische reddingboot. Capaciteit 12 personen.

De Neeltje Jacoba werd in 1929 gebouwd en te water gelaten. Ze heeft vanaf 1930 in IJmuiden gelegen en in totaal 206 personen gered uit het water. U heeft de mogelijkheid om dit unieke schip uit te varen en zorg te dragen voor de asverstrooiing van uw dierbare op de Waddenzee of Noordzee.

Asverstrooiing Ameland

Tarieven

  • € 495,00 vaart op weekdagen (vanuit Ameland). Duur vaart ca. 1 uur en 30 minuten
  • €   75,00 toeslag vaart weekend en feestdagen.
  • €   50,00 toeslag op de brandstof (hopelijk tijdelijk)
  • €   80,00 toeslag vaartverlenging per 30 minuten
  • € 150,00 toeslag asverstrooiing op de Noordzee

Uitvaartbegeleiding
Indien gewenst kunt u gebruikmaken van onze uitvaartbegeleiding, die de vaart en asverstrooiing voor u tot een stijlvolle plechtigheid maakt.

Wat doet de uitvaartleider?
De uitvaartleider draagt zorg voor de ontvangst van familie aan boord, zorgt voor een nette opstelplaats voor de urn of askoker, het leiden van de plechtigheid (inleidend woord, gelegenheid bieden tot spreken, moment van stilte, slotwoord). De verstrooiing wordt naar keus door de uitvaartleider of de familie verricht. De uitvaartleider draagt ook zorg voor het afspelen van muziek, en registreert de tijd en exacte locatie van de verstrooiing.

  • € 195,00 toeslag uitvaartleider

Maritieme kaart met officiële verstrooiingsverklaring
U kunt na afloop van de asverstrooiingsvaart een maritieme kaart met officiële verstrooiingsverklaring ontvangen. Hierop staat zeekaart met positie, het schip, datum en tijdstip van asverstrooien vermeld. Dit document ontvangt u dan samen met de rekening per post.

  • € 22,50 maritieme kaart
  • € 10,00 voor elk volgend exemplaar
  • € 12,50 als PDF, per email
Vragen of reserveren