Verstrooiing of bijzetting in de natuur

Aqua-Omega verzorgt anonieme asverstrooiingen in de bossen van Chaam onder auspiciën van Staatsbosbeheer. Deze vinden plaats op vaste data, zie de agenda.

Wij kunnen ook een asverstrooiing of bijzetting in de natuur samen met aanwezigheid van familie uitvoeren. Dit kunnen wij ook in andere gebieden die onder het beheer van Staatsbosbeheer vallen organiseren. Dit geschiedt in overleg met de lokale boswachter. Belt of mailt u ons voor nadere informatie.