Asverstrooien per schip op het Wolderwijd of op het Veluwemeer vanuit de haven van Harderwijk

U vaart met maximaal 12 nabestaanden met de prachtige salonboot ‘Jacoba van Reijer Dzn’  uit 1925. Aan boord vindt u nog de sfeer van de jaren 20 van de vorige eeuw. Vroeger werd ze gebruikt door rijke mensen uit de stad die in hun vrije tijd ontspanning zochten op het water. Na een grondige restauratie vaart het schip in al haar glorie. U vaart exclusief met uw familie uit om zorg te dragen voor de verstrooiing of bijzetten van de as van uw dierbare op het Veluwemeer of Wolderwijd. U kunt varen van maandag tot en met zaterdag.

harderwijk-schip-asverstrooiing

Tarief

  • € 475,00 vaart op weekdagen
  • €   75,00 toeslag zaterdag

Uitvaartbegeleiding
Indien gewenst kunt u gebruikmaken van onze uitvaartbegeleiding, die de vaart en asverstrooiing voor u tot een stijlvolle plechtigheid maakt.

Wat doet de uitvaartleider?
De uitvaartleider draagt zorg voor de ontvangst van familie aan boord, zorgt voor een nette opstelplaats voor de urn of askoker, het leiden van de plechtigheid (inleidend woord, gelegenheid bieden tot spreken, moment van stilte, slotwoord). De verstrooiing wordt naar keus door de uitvaartleider of de familie verricht. De uitvaartleider draagt ook zorg voor het afspelen van muziek, en registreert de tijd en exacte locatie van de verstrooiing. U kunt varen van maandag t/m zaterdag.

  • € 195,00 toeslag uitvaartleider

Maritieme kaart met officiële verstrooiingsverklaring
U kunt na afloop van de asverstrooiingsvaart een maritieme kaart met officiële verstrooiingsverklaring ontvangen. Hierop staat zeekaart met positie, het schip, datum en tijdstip van asverstrooien vermeld. Dit document ontvangt u dan samen met de rekening per post.

  • € 27,50 maritieme kaart
  • € 12,50 voor elk volgend exemplaar
  • € 17,50 als PDF, per email