Grondlegger Aqua-Omega overleden

Op woensdag 25 maart 2020 is John Bassant op 74 jarige leeftijd overleden. Hij was de grondlegger van Aqua-Omega. Twee jaar nadat in 1991 de crematie-as mee naar huis genomen kon worden is hij in 1993 begonnen met het organiseren en verzorgen van waardige asverstrooiing ter land, op water en vanuit de lucht. Het zou tot begin 1997 duren voordat Aqua-Omega de asverstrooiing in stilte mocht gaan verzorgen voor het eerste crematorium en al snel volgde andere crematoria. John wist het asverstrooien naar een hoger plan te krijgen, te professionaliseren iets te betekenen voor nabestaanden. Wat hij toen nog niet kon weten is dat zijn bedrijf anno 2020 nog steeds zou bestaan, en nog altijd een belangrijke rol vervult op het gebied van asbestemmingen.

In 2011 nam Sebastiaan Smit het bedrijf over om het voort te zetten.

John is na zijn pensionering altijd betrokken gebleven bij de ontwikkeling en voortgang van het bedrijf. Zo begeleidde hij nog regelmatig nabestaanden tijdens het afscheid van hun dierbare en was hij betrokken bij verschillende vakbeurzen in binnen en buitenland.

John was een vrolijke, ondernemende en innemende man die nog midden in het leven stond. Zijn tijd kwam te vroeg, hij wilde nog zoveel doen.

Wij zullen John erg missen maar nooit meer vergeten.

Salute John

Team Aqua-Omega