Beëindiging livestream tijdens verstrooiingen in stilte

Beste nabestaanden,

U had tot nog toe de mogelijkheid  om de verstrooiing van de as van uw dierbare per schip live via onze website te volgen. Dit was een dienstverlening, die ook bijdroeg aan de transparantie van ons werk.

De techniek werkt echter niet altijd feilloos, waardoor wij soms mensen moesten teleurstellen. Het is ons gebleken dat voor sommige mensen het niet doorgaan van de live-uitzending dermate onaangenaam is, dat het ons beter lijkt deze dienstverlening, en de daaraan gekoppelde naamsvermelding in de uitzending, per direct te beëindigen.

Wel zullen wij de uitgebreide verslaglegging op onze website van de vaarten voortzetten.

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan Smit
~Aqua-Omega