In dit Cookie Statement van Asverstrooiing wordt uiteengezet op welke wijze via de website cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: Randapparatuur). In dit Cookie Statement wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden u dan ook aan dit Cookie Statement aandachtig door te nemen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Asverstrooiing ze?
Door het raadplegen van de website van Asverstrooiing kunnen cookies op uw Randapparatuur worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van uw Randapparatuur worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw Randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Cookies van Asverstrooiing
Asverstrooiing maakt gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw taalvoorkeuren.

Cookies van derde partijen
Buiten de cookies die Asverstrooiing zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op uw Randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Asverstrooiing heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Asverstrooiing heeft geen betrokkenheid bij/maakt geen gebruik van de verzamelde gegevens, anders van voor de doeleinden zoals hier genoemd.

Google Analytics
Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Asverstrooiing gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw Randapparatuur aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Asverstrooiing verstrekt. Asverstrooiing verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan Asverstrooiing zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren.Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google Analytics.

Social plug ins
Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter en Linkedin. Met behulp van deze zogenaamde social plug in kunt u informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug in worden door derde partijen cookies op uw Randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen ten behoeve van gerichte advertenties.

Toestemming
Indien u heeft ingestemd met cookies, wordt uw toestemming ook opgeslagen in een cookie op uw Randapparatuur zodat er niet elke keer opnieuw toestemming nodig is.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Hier kunt u lezen hoe u verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

Chrome
Mozilla
Explorer
Safari
Opera

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun t u het beste uw browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

Privacy
De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement of – in het geval van third party cookies – het privacy statement van die derde van toepassing. In ons Privacy Statement wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Kan dit Cookie Statement worden gewijzigd?
Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij adviseren u daarom regelmatig het Cookie Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kun u een e-mail sturen naar: info@asverstrooiing.nl.