Asverstrooien op zee per schip vanuit de zeehaven Delfzijl

U vaart met uw eigen familie vanuit de zeehaven Delfzijl om zorg te dragen voor de verstrooiing of bijzetting van de as van uw dierbare op zee.  Asverstrooien op de Eems, de Dollard, of verstrooit u liever de as van uw dierbare op de Waddenzee? Door het gebruik van oude maritieme tradities, die bij een zeebegrafenis van kracht waren, maakt ~Aqua-Omega van elke verstrooiing of bijzetting een gedenkwaardig en onvergetelijk afscheid.

Het schip
De loodskotter Eems No. 1 is een replica van een kotter van die naam uit Delfzijl, die in op 22 maart 1874 verging tijdens een zware storm ten noorden van Schiermonnikoog. De bouw werd als werkgelegenheidsproject uitgevoerd onder de leiding van de Stichting Mens & Werk. Het schip werd in juli 2004 te water gelaten en maakte vanaf dat moment reizen tot aan de Scandinavische en de Engelse kust. Bron: Wikipedia


Ontvangst

U wordt aan boord gastvrij ontvangen door de schipper met koffie, thee en koek. Waarna u naar een korte kennismaking uitvaart naar de gewenste locatie van asverstrooien op de bijvoorbeeld de Eems, de Dollard of Waddenzee.

Tarieven

  • € 850,00 vaart op weekdagen. Duur vaart plm. 2 uur
  • €   75,00 toeslag weekend en feestdagen
  • €   50,00 toeslag op de brandstof (hopelijk tijdelijk)

Uitvaartbegeleiding
Indien gewenst kunt u gebruikmaken van onze uitvaartbegeleiding, die de vaart en asverstrooiing voor u tot een stijlvolle plechtigheid maakt.

Wat doet de uitvaartleider?
De uitvaartleider draagt zorg voor de ontvangst van familie aan boord, zorgt voor een nette opstelplaats voor de urn of askoker, het leiden van de plechtigheid (inleidend woord, gelegenheid bieden tot spreken, moment van stilte, slotwoord, het luiden van de scheepsbel). De verstrooiing wordt naar keus door de uitvaartleider of de familie verricht. De uitvaartleider draagt ook zorg voor het afspelen van muziek, en registreert de tijd en exacte locatie van de verstrooiing.

  • € 195,00 toeslag uitvaartleider

Maritieme kaart met officiële verstrooiingsverklaring
U kunt na afloop van de asverstrooiingsvaart een maritieme kaart met officiële verstrooiingsverklaring ontvangen. Hierop staat zeekaart met positie, het schip, datum en tijdstip van asverstrooien vermeld. Dit document ontvangt u dan samen met de rekening per post.

  • € 27,50 maritieme kaart
  • € 12,50 voor elk volgend exemplaar
  • € 17,50 als PDF, per email